Ops! Coś poszło nie tak.Zamknij
Witaj!

O akcji

W tym roku w Wielkim Poście chcielibyśmy zachęcić Was do włączenia się we wspólny post pod patronatem DA Studnia. Coraz częściej zapominamy o wartości i sile duchowej postu w życiu wiary. Natomiast Pismo Święte zaprasza nas wyraźnie do podejmowania postu, podobnie jak Pan Jezus, który walczył ze złym duchem na pustyni postem i Słowem Bożym:

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.

(Mt 4, 1-2)

Wbrew temu, co się myśli, post nie jest zbędny w naszym życiu. Tak naprawdę pomaga on nam w odkryciu smaku tego, co nas otacza. Jeżeli pościmy z miłości do Boga, to otwieramy się na dar wewnętrznej wolności, która pomaga nam poznać prawdziwą wartość tego, co nas otacza. Post nadaje smak naszemu życiu!

Dlatego zapraszamy Cię do włączenia się w tę akcję i zmierzenia z postem w Twoim życiu.

Intencje

Główne intencje:

 • o pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, Afryce i Ukrainie,
 • o dar uwielbienia Bogu i dziękczynienia za wszystkie łaski, które od Niego otrzymujemy
 • o łaskę nawrócenia oraz wiarę, miłość i nadzieję dla wszystkich studentów Studni,
 • o odwagę i moc w głoszeniu Chrystusa i dawaniu świadectwa,
 • o dar zesłania Ducha Świętego dla studentów ze Studni oraz rozpoznanie miłości Matki Bożej,
 • o poznanie swojego powołania dla studentów z DA Studnia,
 • o świętość dla kapłanów,
 • o obfitość łask Bożych dla poszczących,
 • za parafian i przyjaciół parafii św.Dominika,
 • o pokój na Bliskim Wschodzie

Wasze intencje:

  Orędzie Franciszka na Wielki Post

  Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych (Rz 8, 19)

   

  Drodzy bracia i siostry!

   

  Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

  1. Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia

  Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (Adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść, odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

  Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

  2. Pilna potrzeba nawrócenia

  Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

  Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

  3. Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi

  Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

  Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.

  4. Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie

  Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.

  Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w okresie Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26–28 marca zwołałem do Asyżu młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła, polityka jest wybitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia 1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem Błogosławieństw.

  W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).

  Franciscus

   

  Zasady akcji

  Podajemy kilka zasad dotyczących naszego wspólnego postu:

  1. Wybierz jeden dzień w Wielkim Poście (oprócz uroczystości i niedziel), w którym będziesz pościł (najwyżej jeden raz w tygodniu). Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy. Chcemy wspólnie wypełnić postem każdy możliwy dzień tego okresu.
  2. Pościmy cały dzień, pijąc wodę i spożywając chleb. Dlatego wybierz dzień, w którym nie będziesz miał zajęć wymagających dużo sił fizycznych. W czasie postu możesz po prostu trochę osłabnąć. Jeżeli ktoś nie może ze względu zdrowotnych podjąć postu o chlebie i wodzie, to musi wybrać coś innego, podobnie uciążliwego.
  3. Pość z miłości do Jezusa. Nie to, z czego rezygnujesz jest najważniejsze, ale miłość, w której masz wzrastać: Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
  4. Pamiętaj, że pościmy wspólnie. Jest nas wielu, co znaczy, że mamy moc wypraszać wiele łask.
  5. Post odbywa się w ustalonych intencjach oraz w tych, które zgłaszacie podczas dołączania do akcji. Wszystkie wymienione są w zakładce "Intencje".
  Kontakt

  Akcją kręcą:

  Kontakt w razie problemów technicznych:

  Twórcy:

  • Stanisław Aleksiński
  • Mikołaj Sowiński
  Dołącz

  Aby dołączyć do akcji podaj swoje imię oraz adres e-mail:

  Imię:

  Musisz podać swoje imię
  Adres e-mail:

  To nie wygląda jak adres e-mail
  Powtórz adres e-mail:

  Adresy nie są takie same


  Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz na podany adres wiadomość
  email z informacją, jak wybrać dni, w które chcesz podjąć post.

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przeze mnie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszenia, zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych przez Administratora zawartymi klauzuli informacyjnej i przysługującymi mi prawami. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia.  Zgubiłem link i chcę go odzyskać (wpierw wpisz swój e-mail)